Forgylte smykkers fotoalbum.

Hei, igjen!
 På denne siden vil vi presentere forgylte kvalitetssmykker. Med det mener vi "gamle" , ubrukte kvalitetsvarer som er kommet fra to nedlagte gullsmed-forretninger. Det aller meste er kvalitetsmerket AD. Noen smykker har en egen
patina som samsvarer med alderen.


 Velkommen til en spennende og rimelig handel!

Ha en fin dag !
EKTE VARER ER DE BESTE GAVER !

            
 OL-Antikk, 6443 Tornes,Norge.

  Mob.90 92 06 03    E-post: ove-ly@online.no   Kontonr.4100 05 01601

Gå til toppen for å skifte side!

På bunnen finner du flere doublesider.